ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Μαρία Γεωργοπούλου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Μαρία Σμάλη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ανδρέας Γεωργιάδης, Βιβή Γερολυμάτου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Έλιξ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κωνσταντίνος Τζωρτζίνης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Νταρντάν Οσμάι, Δημήτρης Γραμματίκης, Χρήστος Κωνσταντής

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Αναστασία Κουτράκου, DAES

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ
Moveart

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μικρή Άρκτος, Μαρία Τσολάκη

Θερμές ευχαριστίες προς:
Δρ. John Camp
Robert & Anne McCabe
Δρ. David Packard
Καθ. Curtis Runnels 
Κωνσταντίνο Αρνιακό
Μιχάλη και Δήμητρα Βαρκαράκη
Αρχεία Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών
Βρετανική Σχολή Αθηνών
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος – 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Οι Φίλοι της Σχολής Hill»
Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, ΥΠ.ΕΞ.

Με την υποστήριξη:
Costa Constantine
Robert McCabe
Phokion Potamianos

Συντελεστές https://freeandbrave.gr/ Super User